Com preparar els nens per al futur? Benestar i aprenentatge

benestar aprenentatge nens

Com preparar els nens per al futur? Benestar i aprenentatge

Tots els pares volem un present i futur feliç per als nostres infants. Donar-los les eines perquè aprenguin a desenvolupar tot el seu potencial.

Tenim dues claus per acompanyar-los en aques camí: el benestar i l’aprenentage.

Aquestes dues claus estàn connectades perquè l’infant necessita entendre el món que l’envolta: aprendre a estar bé, estar bé per poder aprendre. 

El benestar i l’aprenentatge de l’infant

El benestar és la clau de la vida quotidiana. Sentir-se en el seu lloc, en un ambient segur, on es senti atés, apreciat i acceptat.

Per altra banda, tot el temps de l’infant és educatiu. L’aprenentatge es troba en cada detall de la seva vida quotidiana: en les activitats rutinàries (menjar, dormir, la higiene personal), en les activitats compartides, el contacte amb l’adult, el joc, l´exploració i manipulació del objectes…

Totes aquestes activitats estan plenes de vida afectiva, de novetat i d’il·lusió.  D’aquí la importància de la qualitat afectiva i dels materials que formen part d’aquesta vida. Aquesta vida és la que fa que sigui marc i objecte del aprenentatge.

El valor de l’ordre en les activitats quotidianes

L’organització de l’espai interior i exterior d’aquestes activitats de cada día, la seva seqüència ordenada, són elements educatius clau en la quotidianitat i en el joc.

Així, l’ordre i la organització són una gran responsabilitat compartida entre families i les demés persones que comparteixen el temps i l’espai amb els nens (com les mestres),  ja que el motor i la base de l’aprenentatge és la curiositat, la confiança, els descobriments, les propostes que els oferim.

Tot el temps és educatiu en la quotidianitat i en el joc.

A Krisolets apliquem la premissa de treballar sobre la base del benestar i l’aprenentatge de l’infant en totes les nostres activitats: contacontes, tallers i assessorament a pares i families.

D’aquesta manera, en tot moment treballem pel desenvolupament integral dels infants i els oferim la millor preparació pel món del demà.

Olga Campuzano

Font: Currículum i Orientacions d’Educació Infantil (Segon Cicle) Generalitat de Catalunya


UA-75575237-1