El joc educatiu: un gran potencial pel desenvolupament

joc educatiu

El joc educatiu: un gran potencial pel desenvolupament

Quína importància té el joc en el desenvolupaent dels nens i nenes? La té tota. El Joc és natural per a l’infant a més de ser un dret reconegut per la Declaració dels Drets de l’Infant de l’ONU (1924-1959).

És una activitat necessària pel seu desenvolupament integral: tant intel·lectual, com psico motor, sensorial, social i emocional.

Com ens ajuda el joc educatiu a la vida?

El Joc permet aprendre i créixer, el joc  potencia la motivació, la concentració, l’esforç…  Tot es fa a través de l’experiència de forma natural i lúdica.

Dóna la possibilitat d’imaginar, descobrir experimentar, resoldre problemes i situacions amb creativitat, amb llibertat per poder decidir i provar noves solucions.

Aquest aprenentatge a través del joc educatiu és el què permetrà als infants preparar-se pel seu futur, és una base d’aprenetatge per fer el camí de la vida.

El joc en les relacions personals

És el Joc un punt de relacions, de conèixer i establir vincles entre ells, de sociabilitzaciò  i adquirir pautes de conductes grupals per a una societat més  global, ètica, oberta, justa, amb valors positius.

En el Joc les emocions afloren i ajuden als infants a aprendre a auto regular-se, a viure amb la fustració, amb les pors, amb totes les emocions que formen part de la vida.

Aprendre a gestionar les emocions a través del joc és una gran eina pel seu desenvolupament.

El joc i el desenvolupament de la personalitat

Jugant s’aprén. És important que l’espontaneïtat es permeti , ja que d’aquesta manera decideixen i actúen amb llibertat.

La repetició  permet l’integració. Després de l’exploració es produeix plaer ja que proporciona control i domini del què ja se sap fer. Aporta l´aprenentatge.

Jugant es desenvolupa la capacitat comunicativa, creant relacions amb un mateix i amb els altres, el llenguatge que es el mediador entre pensament, acció i aprenentatge.

El joc i les capacitats mentals i físiques

Jugar estimula la imaginaió i la creativitat, on no hi han limits per la fantasía. Jugant també desenvolupem el pensament abstracte, de formes, ordre, mides.

Jugant  es potencia el desenvolupament motriu i sensorial que permet les relacions i la connexió dels dos hemisferis.

En descobrir el seu cos, es mouen, experimenten sensacions, toquen, s’enfilen, salten, corren, oloren, escolten… Fan servir  tots els sentits!

En el Joc  simbòlic es desenvolupen a nivell afectiu, motriu, cognitiu, social, comunicatiu, sensorial,….en quantes coses es pot convertir una capsa?????

A Krisolets compartim profundament la idea de què JUGAR  és APENDRE, és una CLAU per OBRIR finestres i portes al MÓN i al Futur. El joc és una clau potencial educativa.

Olga Campuzano

Font: Currículum i Orientacions d’Educació Infantil (Segon Cicle) Generalitat de Catalunya


UA-75575237-1